Serviceordning på miljøledelsessystemet

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Lidt om ordningen
Virksomheder der vælger at implementere miljøledelse, har mulighed for at tilslutte sig en “serviceordning”. De fleste virksomheder kan sagtens klare den daglige drift af miljøledelsessystemet (de tiltag virksomheden har gjort under implementeringen, procedurer der er iværksat m.m.). Det der kan være ressourcekrævende for mange virksomheder er i det øjeblik, hvor der kommer ændringer og eller hvor der er behov for ekstraordinær opfølgning.

Som bekendt, bygger miljøledelse på løbende forbedringer – og sker dette ikke falder systemet til jorden og smuldrer.

Der tilbydes to “serviceordninger” en “light” og en “classic”

”Light”
Her indsamles de data der er registreret, data behandles og der udarbejdes en miljøredegørelse, indeholdende udkast til ledelsens beretning, stamoplysninger, miljøpolitik, miljømål og miljømålsætning, en beskrivelse af miljøledelsessystemet og en opgørelse af miljøpåvirkningen, fra de indsamlede data, samt en vurdering af disse miljøpåvirkninger.

Miljøpolitik, –mål og –målsætning udarbejdes af virksomheden selv

Det beskrives såfremt der måtte være afvigelser, der kunne give anledning til særlige overvejelser.

”Classic”
Der udarbejdes miljøredegørelse som i ”light”

Der gennemføres en audit, hvor det kontrolleres om der er afvigelser i forhold til miljøhåndbogen og miljøhåndbogen gennemgås. Der udarbejdes en audit rapport, der beskriver hvor der er afvigelser, hvad eller hvor der skal/bør rettes.

Der ydes hjælp til opdatering af miljøpolitik, miljømålsætning og miljømål.

Der ydes hjælp til nye indsatsområder og formulering af miljøhandleplaner.

Der udarbejdes informationsmateriale til medarbejderne.

Virksomhedens leder eller miljøleder kan frit bede om hjælp til rettelser eller tillæg til miljøhåndbog, eller såfremt der skulle være forståelsesspørgsmål til systemet eller miljøhåndbogen.