CSR – Corporate Social Responsibility

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

CSR eller samfundsmæssigt ansvar bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter for producenter og leverandører. Med CSR viser du og din virksomhed, at I har valgt at gøre en indsats inden for bl.a. miljø og arbejdsforholdene for jeres ansatte.

Det handler med andre ord om at tage ansvar og vise det til omverdenen.

Det overordnede mål med CSR er bæredygtighed

CSR skal maksimere en organisations bidrag til bæredygtig udvikling. For at en organisation kan kalde sig samfundsmæssigt ansvarlig i henhold til den nye internationale standard, er det nødvendigt, at der gøres en indsats inden for følgende syv hovedområder:

 • God ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og –involvering.

Hvorfor betaler det sig at integrere CSR i din virksomhed

 • Træffe beslutninger baseret på en bedre forståelse af samfundets forventninger
 • Forbedre organisationens risikostyring.
 • Forbedre organisationens omdømme og opnå større offentlig tillid.
 • Styrke relationerne til organisationens interessenter og forebygge konflikter omkring eller begrænse potentielle organisationens aktiviteter og produkter.
 • Forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og styrke evnen til at rekruttere, motivere og fastholde dine medarbejdere.
 • Opnå besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af råvarer.
 • Opnå en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder.
 • Styrke evnen til at dokumentere indsatsen i forhold til samfundsmæssigt ansvar.

Integration med andre ledelsessystemer eller opbygning af nye

Vi tilbyder hjælp til at implementere CSR i allerede eksisterende ISO 9001- og 14001-ledelsessystemer. DS 26001 har samme opbygning som disse systemer, så det er let at gøre CSR til et naturligt element på linje med fx miljøarbejdet.

Miljørådgivningen vil gerne hjælpe med at integrere CSR i jeres virksomhed

Dialog med interessenterne

Et væsentligt element i CSR-arbejdet er dialogen med interessenterne. Både i den internationale standard ISO 26000 og i den danske DS 26001, er der krav om inddragelse af interessenter. Miljørådgivningen tilbyder hjælp til denne proces. Dels til at tegne billedet af virksomhedens interessenter, dels til at komme i konstruktiv og systematisk dialog med dem.

Vi klæder virksomheden på til selv at gennemføre CSR-arbejdet

CSR er relevant for alle virksomheder uanset størrelse, for CSR kan implementeres i alle typer virksomheder og organisationer. Du er meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde om, hvordan I skaber værdi med CSR.