Kvalitetsledelse – ISO9001

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et
effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger.
Kvalitetsstyring hjælper med at fokuserer kundens forventninger (ikke kun krav).

Et kvalitetsledelsessystem er et styringsværktøj

Et kvalitetsledelsessystem giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering,
så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Et kvalitetsledelsessystem er anerkendte overalt i hele verden, og ISO 9001 er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring
samt en struktureret kundedialog.

Et kvalitetsledelsessystem går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter.

Hvad er fordelene ved kvalitetsledelse

  • Virksomheden kan udarbejde gennemskuelige aftaler – fordi grundlaget er entydigt
  • Virksomhedens processer optimeres – og derved spares ressourcer på unødvendige omveje ledelsen opnår et bedre overblik - baseret på fakta
  • Medarbejdere bliver aktive medspillere – og kan derfor tage mere ansvar
  • Tid og ressourcer frigives
  • Forbedrer tilfredsheden – både internt i virksomheden og eksternt blandt kunder, samarbejdspartnere og aktionærer
  • Styrker konkurrenceevnen ved at have fokus på kunden og kundens forventninger
  • Optimerer virksomhedens output, fordi produkter og serviceydelser leveres effektivt og til den bedst mulige pris.

Vi rådgiver dig og din virksomhed om relevant og effektiv implementering og vedligeholdelse af et kvalitetsledelsessystem. Vi kan hjælpe jer med udvalgte dele af processen eller helt frem til en ISO 9001-certificering.

Få optimalt udbytte af det nye ledelsessystem

Vi tilbyder undervisning og oplæring, og vi hjælper med at give ejerskab af ”kvalitetstankegangen” i hele virksomheden.

Vi indgår som en naturlig sparingspartner med virksomhedsledelsen og støtter med ledelsesevalueringen.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi taler om jeres muligheder. Se kontaktoplysninger øverst på
siden.