APV

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Vi hjælper rigtig mange virksomheder med udarbejdelse af den lovpligtige APV.
Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, hvor de blandt andet kontrollerer om virksomheden har udarbejdet APV, rygepolitik sammen med den generelle sikkerhed på arbejdspladsen.

Miljørådgivningen vil gerne hjælpe din virksomhed med at have styr på APV’en ikke for arbejdstilsynets skyld – men for virksomhedens medarbejdere.

Et forløb til den endelige APV kunne se således ud:

Intro-møde

- Vi kommer og gennemgår forløb og formål og ledelse og/eller medarbejdere. Dette
sikre at der en god forståelse og accept for processen og forløbet

Spørgeskemaer

- Alle medarbejdere for nogle tjeklister der skal besvares med ja/nej. Tjeklisterne er specifikke til netop jeres branche og virksomhed.

Udkast til handleplan og APV

- På baggrund af resultatet af tjeklisterne, der analyseres. Udarbejder
Miljørådgivningen et udkast til APV med de lovpligtige handleplaner. Disse drøftes for at sikre at de stemmer over ens med virksomhedens mål, holdninger og ressourcer.

Orienteringsmøde

- I nogle tilfælde kommer Miljørådgivningen og gennemgår resultatet. Formålet er at sikre en forståelse af de ting der skal gøres og de ting der skal gøres, men måske må vente en tid, til ressourcerne hænger sammen.

Endelig APV

- Endelig og færdig APV udarbejdes og afleveres til virksomheden, klar til underskrift af såvel medarbejder repræsentant og ledelsesrepræsentant.

Skal Miljørådgivningen hjælpe din virksomhed med udarbejdelse af APV, koster det typisk mellem kr. 3900,- og kr. 7900,- \ex. Moms.

Vi tilpasser os efter jeres ønsker.

For nogle er dette et springbræt til at implementerer Arbejdsmiljøstyring