Arbejdsmiljøledelse

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Vi hjælper virksom heder med den lovpligtige APV, hvilket er en god hjælp for mange virksomheder.Godt arbejdsmiljø er god forretning

Læs mere om APV

At indføre arbejdsmiljøledelse handler om at skabe en løbende forbedring af arbejdsmiljøet.

Det er ofte en rigtig god forretning at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem. Typisk fører det til:

  • Øget marked blandt kunder, der stiller krav til arbejdsmiljøet
  • Rationelle og sikre arbejdsgange
  • Fald i antallet af ulykker og uheld
  • Et godt forhold til myndighederne
  • Forbedret medarbejdertrivsel
  • Færre sygedage
  • Øget mulighed for at fastholde og tiltrække medarbejdere
  • Øget engagement hos medarbejdere og ledelse

Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)

Arbejdsmiljøledelse forbedrer jeres arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøledelse gør det muligt for en virksomhed at styre risici og forbedre sin arbejdsmiljøpræstation. Et godt arbejdsmiljø skaber glade medarbejdere og færre eller ingen ulykker. Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog med myndighederne.

Arbejdsmiljø og arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet kontrollerer alle virksomheder og organisationer og vurderer deres arbejdsplads. Der er derfor gode grunde til at se sin virksomhed efter i sømmene og få styr på arbejdsmiljøet.  Arbejdsmiljøledelse er en systematisk måde at få styr på netop
dette.

Miljørådgivningens rådgivning omkring arbejdsmiljøledelse kan hjælpe med hele projektet 

Vi hjælper med at implementere arbejdsmiljø helt frem til en eventuel certificering eller med dele af processen. Vi kender
standarden og ved, hvad der skal til. Ikke mindst i forbindelse med at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan kommer du igang med arbejdsmiljøledelse 
Hvis din virksomhed i forvejen har et ledelsessystem (fx kvalitetsstyring eller miljøstyring), implementeres arbejdsmiljø i
dette.

Hvis ikke, tages der udgangspunkt i den lovpligtige del først, dvs. APV’en. En APV er en kortlægning af arbejdsmiljøet på virksomheden eller i organisationen. Efter dette vurderes og prioriteres den indsats, der skal gøres.

Vi kan bl.a. hjælpe med at udforme en arbejdsmiljøpolitik, opstille mål, udarbejde handlingsplaner og sidste men ikke mindst udfærdige procedurer og instruktioner.

Vi følger hele processen og klæder virksomheden på til selv at overtage arbejdsmiljøledelsen
Kontakt os og få en uforpligtende samtale eller et møde om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.