Miljøstyring i mindre virksomheder

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

For mindre virksomheder, eller virksomheder der ikke påtænker at skulle miljøcertificeres af et uafhængigt kontrolorgan, kan det virke uoverskueligt at skulle udarbejde en miljøhåndbog, der beskriver procedurer for dette og hint. Det betyder, at det kan svare sig at arbejde systematisk med virksomhedens miljøpåvirkninger.MILJØRÅDGIVNINGEN kan tilbyde en ”husmandsmodel”, der tager udgangspunkt i de internationale standarder ISO 14001 og EMAS. Skulle virksomheden således på et senere tidspunkt ønske at udvide miljøstyringssystemet, kan dette ske på baggrund af det indledende arbejde, der allerede er gennemført.

Ved ”husmandsmodellen” gennemføres det arbejde der er nødvendigt, for at kunne udarbejde en miljøredegørelse/grønt regnskab, herunder sætte fokus på hvor besparelserne er at hente.

MILJØRÅDGIVNINGEN gennemfører i samarbejde med virksomheden:

Miljøgennemgang: Miljøforholdene kortlægges, vurderes og prioriteres.
Miljøpolitik, –målsætning og –mål, fastlægges og formuleres
Handleplaner, hvor indsatsområder iværksættes
Miljøredegørelse, udarbejdes og samler informationer og dokumentation for det gode miljøarbejde.

MILJØRÅDGIVNINGEN formidler information til medarbejderne i virksomheder om det forestående og igangværende miljøarbejde. Dette sker skriftligt, men kan tillige tilbydes i form af informationsmøder/fyraftensmøder el. lign. efter ønske.

MILJØRÅDGIVNINGEN kan tilbyde undervisning i miljøstyring, særlige miljøforhold, effekter af forurening etc.