Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø
Vi værner om vores medarbejders og underleverandørers sundhed og sikkerhed, som prioriteres højt. Ingen medarbejdere skal behøve at lide fysisk eller psykisk skade på sin arbejdsplads.

MILJØRÅDGIVNINGEN har et medansvar for et godt arbejdsmiljø, som hele tiden skal forbedres og aktivt forhindre alle typer af skader.

Kommunikation og dialog
Kommunikation og dialog er et strategisk ledelsesværktøj, som skal bidrage til at MILJØRÅDGIVNINGENs strategier og mål informeres, accepteres og virkeliggøres i virksomheden.
Vi er helt overbevidste om at information, forståelse og medvirken er en forudsætning for, at kunne bidrage til, at vi når vores målsætninger.

 

Medarbejdere i MILJØRÅDGIVNINGEN kan ikke uden ledelsens godkendelse udtale sig på MILJØRÅDGIVNINGENs vegne om; MILJØRÅDGIVNINGEN eller vores kunder på chat- sider på internettet eller i andre offentlige fora eller sammenhæng.

Pressemeddelelser produceres centralt og de vil sørge for formidlingen til korrekt modtagere både lokalt og internationalt..