Mangfoldighed

Mangfoldighed
Et af MILJØRÅDGIVNINGENs kerneværdier er mangfoldighed. Dette vil vi beskrive på følgende måde:
”At respektere hinanden på arbejdspladsen, at tage hensyn til og udnytte virksomhedens multikulturelle ånd samt at give ligeværdige muligheder for alle individer.”

Målet for MILJØRÅDGIVNINGENs sociale sammensætning er at afspejle mangfoldigheden i samfundet. Vores virksomheds udgangspunkt ved rekruttering, kompetenceudvikling, forfremmelse og andet er, at alle mennesker er lige og har samme værdi.

Ingen som arbejder i eller for MILJØRÅDGIVNINGEN må blive udsat for diskrimination eller favorisering og vi skal tage hensyn til mangfoldighed og ligestilling med respekt for den gældende lovgivning.

MILJØRÅDGIVNINGEN værner om sine medarbejders udvikling i arbejdet og arbejder aktivt med at fremme et godt arbejdsmiljø, ligestilling, mangfoldighed og kompetenceudvikling.
MILJØRÅDGIVNINGEN er en virksomhed med værdier som har styr på, hvordan vi agerer internt og eksternt.

Medarbejdere
”Velkommen til Miljørådgivningen” 
Nye medarbejdere og underleverandører går igennem et introduktionsprogram, som indledes med ”Velkommen til Miljørådgivningen” som er et struktureret program, som bl.a. fortæller om vores historie, strategi, vores fælles værdier, vores kunder og partner samt hvad som forventes af en medarbejder, som arbejder og repræsenterer MILJØRÅDGIVNINGEN.

”Code of conduct”
MILJØRÅDGIVNINGEN har i de senere år arbejdet med Code of conduct – eller ”adfærdskodeks”. Vores kolleger, kunder, leverandører og underleverandører forventer, at vi alle skal efterleve og respektere denne kodeks, når vi repræsenterer virksomheden. Reglerne i denne code of conduct baseres på virksomhedens fælles værdier.

Denne code of conduct hjælper os med at vide, hvad som forventes af dem i forskellige situationer:

  • Relationer til kunder og leverandører
  • Konkurrencer og datasikkerhed
  • Kommunikation og dialog
  • Hvordan vi laver forretning
  • Bæredygtighedsarbejde og miljø

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE
For at måle i hvilken udstrækning vi opnår vores målsætninger med at være en attraktiv arbejdsgiver, vil vi gennemføre en medarbejderundersøgelse en gang om året. Denne rammer også vores underleverandører.

Spørgsmålene er bl.a. om virksomhedens lederskab på flere niveauer, intern information, kommunikation, samarbejde, egne muligheder for påvirkning, forandringer, udvikling samt synet på virksomhedens fremtid.

I MILJØRÅDGIVNINGEN er vi interesseret i medarbejdernes engagement i tre forskellige dimensioner:

Tanker 
– tro på virksomhedens målsætning og værdier.


Følelser 
– følelse af tilhørsforhold og stolthed over virksomheden.


Agerende 
– viljen til at anstrenge sig lidt ekstra og engagement for fremtiden.