Miljøansvar

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Vores miljøpolitik
Vi mener, at vi er en miljø-medvidende virksomhed, som opmuntrer vores medarbejdere og underleverandører til at mindske vores påvirkning af miljøet gennem kommunikation, retningslinjer og initiativer.
MILJØRÅDGIVNINGEN vil bidrage til en holdbar udvikling gennem at optimere ressourceforbruget og minimere dennes miljøpåvirkning i hele virksomheden.

MILJØRÅDGIVNINGEN vil hele tiden øge kendskabet og viden om miljøspørgsmål.

MILJØRÅDGIVNINGEN vil prøve at gøre det lettere for vores kunder at vælge miljøvenlige alternativer i deres egne tjenester, ydelser, produktion etc.

Vores miljømål
I vores politik har vi også inddraget miljømål for MILJØRÅDGIVNINGEN, som der løbende følges op på.

  • Kontoret skal udelukkende anvende miljøvenlig el.
  • Øge andelen af kunder som kan betragtes som ”kortdistance-kunder.
  • Affaldssortere
  • Miljø-kommunikation”
  • MILJØRÅDGIVNINGENs Underleverandører skal være under Work-Home-koncepter inden 2014

VORES MILJØARBEJDE
I MILJØRÅDGIVNINGEN opmuntrer vi vores medarbejdere og underleverandører til tage miljøvenlige valg som en del af deres hverdag.
Vi arbejder kontinuerligt med at udvide vores engagement og har en miljøplan med aktiviteter som skal virkeliggøre disse.
Følgende aktiviteter har vi gennemført i forhold til vores miljøpolitik:

Klimaneutrale lokaler
På kontoret tages der store hensyn til miljøet. Lige fra vandbesparende toiletterne, CO2 neutral opvarmning, og grøn el.

Grønt printermiljø
Vores grønne printermiljø er baseret på en teknik, hvor medarbejderen skal aktivere det ønskede print, inden printningen sker. Med denne metode mindsker vi printerforbruget med helt op til 25%.

Elektroniske dokumenter
MILJØRÅDGIVNINGEN tilbyder sine kunder elektroniske dokumenter. Alt lige fra rapporter, dokumentation til fakturering.

Rejsepolitik
MILJØRÅDGIVNINGENs rejsepolitik er, at vi altid skal prioritere det mest miljøvenlige transportalternativ ved vores valg af rejser. Vi ved i dag, at toget er det mest miljøvenlige transportmiddel, hvilket vi vil anvende så vidt muligt, frem for fly eller bil for rejser som overstiger 3 timer.

Kommunikation
Vi arbejder også intensivt med at integrere vores bæredygtighedsarbejde i vores kommunikation.
Vi har i dag elektronisk distribution af kundebreve
Elektroniske distribution af invitationer, nyhedsmeddelelser og virksomhedsinformationer.
Hvor fysiske møder kan erstattes af web- eller telefonmøder tilstræbes dette.

VORES TILBUD TIL VORES KUNDER
Der er mange virksomheder i verden, som allerede i dag aktivt vælger at håndtere klimaet og miljøpåvirkningen på forskellige måder.
Vi ønsker at kunne hjælpe vores kunder med at tage fat i miljøspørgsmål.