Bæredygtighed

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

BÆREDYGTIGHED
For at bidrage til en holdbar udvikling må vores medarbejdere og underleverandører tage hensyn til påvirkningen af miljøet og samfundet og samtidigt arbejde for en positiv økonomisk virksomhedsudvikling.

Bedre resultater og mindre miljøpåvirkninger fører til højere lønsomhed på lang sigt og til en større konkurrenceevne. Vores egen direkte påvirkning er bl.a. vores egen kontorvirksomhed samt transport og rejser.

Vores ansvar 
Det ypperligste ansvar for MILJØRÅDGIVNINGENs holdbarhedsarbejde ligger hos Ejer. For at sikre, at virksomheden følger de overordnede mål med bæredygtighedsarbejdet, benytter vi os af værktøjer som fx politikker og processer. Vi har skriftlige politikker og retningslinjer, som holder styr på vores arbejde med bl.a. miljøet, kommunikation og mangfoldighed.

I og med, at MILJØRÅDGIVNINGEN ikke producerer – men rådgiver, støtter og hjælper, med vores viden og erfaringer, er vores direkte påvirkning af miljøet begrænset. Et nært samarbejde med leverandører og ”partnere” er dermed højt prioriteret.
Gennem et internt arbejde med miljø opnår vi et fremgangsrigt miljøarbejde, som forstærker MILJØRÅDGIVNINGENs troværdighed i visionen om at skabe en bæredygtig fremtid.

Hovedformålet er at mindske miljøbelastningen fra den daglige virksomhed.
At mindske energiforbruget er et af vores mål, eftersom dette bidrager til en lavere klimapåvirkning og bedre miljø. Det påvirker desuden virksomhedens omkostninger positivt.

Vi arbejder også hele tiden med at mindske vores ressourceforbrug, såsom papirforbrug, affald og indkøb.
Medarbejdernes og underleverandørers engagement er afgørende for et fremgangsrigt miljøarbejde.

Vores indkøb
Alle indkøb må bidrage til at holde omkostningerne nede så længe som muligt og skal gøres med de bedste tanker for virksomheden. Valget af leverandører og sikringen af de bedste kommercielle vilkår ved indkøb er faktorer, som påvirker virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne.

I gennem nøje planlægning af vores indkøb skærpes virksomhedens mulighed for at vælge den rigtige leverandør, som også tilbyder miljøpassende produkter og løsninger.

Bæredygtighed
Bæredygtighed sker ud fra vores grundlæggende kerneværdier.