Forside

slider_0000_121353352
slider_0000_121353352
slider_0001_135617547
slider_0001_135617547
slider_0002_155747844
slider_0002_155747844
slider_0003_118551792
slider_0003_118551792

Miljørådgivningen er et rådgivningsfirma, der hjælper og rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder med miljøforhold, miljø-styring og arbejdsmiljø.

Vi rådgiver vor kunder med henblik på at:

  • spare penge
  • styrke deres konkurrenceevne
  • blive mere etiske
  • forbedre deres image
  • passe bedre på miljøet og deres medarbejdere

Miljøstyring

Miljøledelse der betaler sig

Med miljøledelse kan man opnå en betydelig økonomisk gevinst, ved at redurere eller optimere resourceforbruget.
Reklame og signalværdien er betydelig. Derfor vil forholdet til myndigheder, naboer og kunder blive forbedret. Oftest med en målbar meromsætning.
Erfaringerne viser at omkostningerne til implementeringen af miljøledelse er tilbagebetalt indenfor få måneder til enkelte år, afhængig af de teknologiske investeringer.

Læs mere!

Arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø er god forretning

Vi hjælper virksomheder med den lovpligtige APC, hvilket er en god hjælp for mange virksomheder.

At indføre arbejdsmiljøledelse handler om at skabe en løbende forbedring af abrejdsmiljøet.

Det er ofte en rigtig god forretning at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Læs mere!

CSR

Corporate Social Responsibility

CSR eller samfundsmæssigt ansvar bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for producenter og leverandører.

Med CSR viser du og din virksomhed, at i har valgt at gøre en indsats inden for bl. a. miljø og arbejdsforholdene for jeres ansatte.

Det handler med andre ord om at tage ansvar og vise det til omverdenen.

Læs mere!